เติมเงินเข้ากระเป๋าขาย

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ให้แจ้งเติมเงินเข้ากระเป๋าขายตามขั้นตอนด้านล่าง

หมายเหตุ ในการเปิดสมัครครั้งแรก ให้ส่งรูปใบโอนและ รูปบัตรประชาชน เพื่อแสดงตนก่อน